2018 Liselere Girişde Neler Değişti?

Liselere girişte yeni sistem
-Teog sonrası gelen yeni sistemin henüz bir adı yok
-Sınav isteğe bağlı olacaktır.
-Sınava girmek istemeyen öğrencilerin mahalli yerleştirme esaslarına göre yerleştirilmesi yapılacaktır.
-Sınavın ilk defa 2018 yılında uygulanacak olması birçok soruyu beraberinde getirmektedir.

Sınava kimler girebilir?
Sınava isteyen tüm 8.Sınıf öğrencileri girebilecektir.Sınava giriş talebi mart ayında alınacaktır.
Sınav giriş ücreti alınmayacaktır.

Hangi derslerden,kaçar soru sorulacak?
20 soru türkçe, 20 soru matematik, 20 soru fen ve teknoloji,10 soru(sosyal bilgiler)ınkılap tarihi,10 din kültürü ve ahlak bilgisi,10 soru yabancı dil olmak üzere toplam 90 çoktan seçmeli soru sorulacaktır.

Müfredat nasıl belirlenecek?
2018 de uygulanacak olan sınav için sadece 8.Sınıf meb müfredatı baz alınacaktır.
(Sonraki yıllar için resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır.)

Sınav uygulaması nasıl yapılacak?
Sınav sayısal ve sözel bölüm olmak üzere iki bölümden oluşacak,aynı gün içerisinde yapılacaktır.Iki bölüm arasında 20 dk ara olası bekleniyor(net değil henüz).Ilk önce sözel kitapçık daha sonra sayısal kitapçık dağıtılacaktır.

Sınav süresi ne kadar?
90 soru için toplam verilen süre 135 dk olacaktır.20 dk ara ile birlikte tolamda sınav 155 dk da tamamlanması gerekeçektir.90 soruya 135 dk verilmesi soru başına 1,5 dk verilmesi anlamına gelmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus kitapçıklarda birkaç branş aynı anda olacağı için öğrencilerin toplam süreyi de dikkate alarak her branşa eşit miktarda zaman ayırmaları gerekmektedir.

Sınav sonuçlarına göre hangi okullar tercih edilebilecek?
Sınav ile öğrenci almak isteyen tüm özel okullar,yabancı özel okullar ve meb’ in ilan edeceği proje okullarına yerleştirme yapılabilecek.Proje okullarının isimleri mart ayının sonunda yayınlanacaktır.

Yabancı özel okullar branş ayrımı yapabilecek mi?
Yabancı özel okulların şu anki açıklamaları bu yıl meb ‘in yapacağı sınavı kabul etmek fakat önümüzdeki yıllar için farklı bir sınav yapabilecekleri yönünde.Bu yıl yapılacak sınav sonuçlarının okul sınavlarına etkisi olmayacağı için branş olarak ayrı ayrı değil toplam sınav puanı olarak yayınlanacaktır.Bu durumda özel okullarda toplam puan üzerinden öğrenci alacaktır.

Sınavda yanlış doğruyu götürecek mi?
Ilk yapılan açıklamalarda 3 yanlışın 1 doğruyu götüreceği söylendi.

Sınav hangi tarihte ve nerede yapılacak?
Sınavın 2 haziran 2018 cumartesi günü yapılması planlanmıştır.Fakat bu tarih değişiklik gösterebilir.(resmi açıklama her yıl haziran ayının ilk hafta sonu).Sınavın okullarında yapılması bekleniyor fakat bu da net değil.

Sınav sonuçuna okul puanının etkisi olacak mı?
Okul başarı puanlarının sınav puanına etkisi olmayacaktır.

-Branşların puan ağırlıkları nasıl olacak?
-Puan eşitliğinde neye göre sıralama yapılacak?
Bu ve buna benzer sorular henüz yanıtını bulamamıştır.

 

Diğer ülkelerde durum nedir?
Ortaöğretime geçişte her ülkenin farklı uygulamaları bulunuyor. ABD, Japonya, İngiltere (Gramer okulu), Macaristan, Güney Kore ile Hollanda merkezi sınavla liseye öğrenci alırken, Çin, Fransa, İtalya, Singapur ortaokul bitirme sınavı uyguluyor. Bazı ülkelerde sadece okul notları, öğretmen görüşü, okul bazlı giriş sınavı da etkili bir yöntem olarak kullanılıyor.
Ülkelere göre uygulamalar şöyle:
ABD’de liseye geçişte öğrenciler adrese dayalı olarak evlerine yakın bir liseye yerleşebildiği gibi, sınavla da bazı okullara yerleşebiliyor. Bazı eyaletlerde önemli devlet okulları öğrencilerini sınavla seçiyor.
Çin’de, ortaöğretimde birinci kademeyi bitiren öğrenciler yılda bir kez ve yerelde yapılan giriş sınavına katılıyor. Sonuçlara göre okullar kontenjan belirleyerek öğrenci alıyor. Çin, genel liselerin kalitesini desteklemek için giriş sınavlarını destekliyor.
Almanya’da, okul türlerine yönlendirme erken yaşlarda başlıyor. İlkokulu bitirenler başarılarına ve öğretmenlerinin değerlendirmelerine göre okullara yerleşiyor.
Fransa’da ise liseyi bitirmek için bitirme sınavına giren öğrenciler, sınavda belirlenen derslerin sorularını yanıtlıyor. Okul notlarının da önemli olduğu eğitim sisteminde üst öğrenime geçişte öğrencinin temel değerleri de önemli yer tutuyor.
İtalya’da genel ve meslek liselerine geçebilmek için ortaokul bitirme sınavında başarılı olmak ve diploma almak şartı aranıyor. Başarılı olanlar istediği liseyi tercih edebiliyor.
Güney Kore’de öğrenciler liselere yerleştirilirken seçme sınavına giriyor ve yerleştirmede notları da etkili oluyor.
İngiltere’de merkezi sınavla öğrenci seçme uygulaması yer almıyor. Burada, genel okullara herhangi bir ölçüte bağlı kalınmaksızın kayıtlar yapılıyor. Farklı adlardaki diğer okullar ise öğrenci seçimini kendisi belirliyor.
Finlandiya’da ise ülke genelinde yapılan bir sınav yok. Liseye gelen öğrenciler ortaöğretimdeki başarı notlarına göre gruplandırılıyor.